Het jaarlijks lidgeld bedraagt 80 €.

Hiervoor ben je verzekerd, omdat onze club is aangesloten bij G Sport Vlaanderen.

Per training betaal je 2 €.

Ouders, broers en/of zussen uit hetzelfde gezin die willen meezwemmen op zaterdag betalen 2,50 €.